fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Lartiq TFI pozwolenie na działalność. Musi zapłacić duża karę

Fotorzepa/ Krzysztof Skłodowski
Po tym, jak kilka tygodni temu KNF w związku z funduszami wierzytelności odebrała zgodę na działalność Saturnowi TFI, podobną sankcję nałożyła na Lartiq TFI, czyli dawnego Trigona TFI. Podobnie jak w przypadku Saturna TFI, zgoda na działalność ma rygor natychmiastowy.

KNF nałożyła na Lartiq TFI karę 5 mln zł za naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem funduszami "w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego", a także za naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez TFI nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, czyli GetBackiem.

KNF cofnęła też Lartiq TFI zgodę na działalność "w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące". Podobnie jak w przypadku Saturna TFI, zgoda na działalność ma rygor natychmiastowy.

Jak podaje KNF, naruszenia dotyczyły funduszy: Trigon Opportunity FIZ, Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ, Trigon Profit XXIV NSFIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Trigon XXI FIZ, Venture FIZ.

Zarząd Lartiq TFI odniósł się do decyzji KNF: „W naszej ocenie nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takiej sankcji. Co więcej, takie działanie uderza przede wszystkim w klientów naszych funduszy. Dlatego zaskarżymy tę decyzję zgodnie z przewidzianymi procedurami. Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback. Podkreślamy, że KNF powinien przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków” – czytamy w oświadczeniu zarządu Lartiq TFI.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA