fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna: brakuje pieniędzy dla powiatów

123RF
Rząd ma pieniądze na pensje dla adwokatów i radców prawnych świadczących usługi w ramach bezpłatnej pomocy prawnej. Dla powiatów, które mają wykonywanie tych usług zorganizować środków jak zwykle skąpi.

Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest nowym zadaniem, które zostało przypisane do wykonywania samorządom powiatowym.

- Niedawno uchwalone przepisy nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich. – Na realizację tego zadania każdy powiat ma otrzymać dotację z budżetu państwa, która w 97 proc. będzie finansować wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów, a w zaledwie 3 proc. ma finansować wydatki związane z obsługą organizacyjno – techniczną zadania – dodaje.

W ocenie Związku Powiatów Polskich przeznaczone na obsługę organizacyjno – techniczną środki są niewystarczające. W konsekwencji samorządy będą musiały z własnej kieszeni dopłacać do bieżącego funkcjonowania punktu (opłaty za media, materiały biurowe, koszty pracownicze itp.). A przecież zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

- Dlatego jeszcze raz apelujemy o ponowne przeanalizowanie tej kwestii i powzięcie stosownej inicjatywy ustawodawczej, która spowoduje, że zadanie to, będzie finansowane w 100 proc. przez budżet centralny i bez angażowania środków własnych powiatów – mówi Ludwik Węgrzyn. – Podkreślić chcę jeszcze, że brak reakcji prawodawcy może skutkować występowaniem przez powiaty z roszczeniem o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dodaje prezes ZPP.

Przepis ten stanowi, że jednostce samorządu terytorialnego, która w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej nie otrzymuje środków wystarczających na prawidłowe jego wykonywanie, przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA