fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Czy 29 maja można zrobić przyjęcie ślubne w USC? MSWiA odpowiada

AdobeStock
29 maja złagodzone zostaną obostrzenia dotyczące imprez w lokalu, zgromadzeń i spotkań. Czy to znaczy, że nowożeńcy będą mogli zorganizować przyjęcie dla swoich gości w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Biuro RPO dostało pytanie od obywatela, który żeni się 29 maja. Wraz z przyszłą żoną chce zorganizować dla gości ślubnych przyjęcie w Urzędzie Stanu Cywilnego.  Prosi o wyjaśnienie, jak ma się zastosować do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861).

Rozporządzenie to zmienia restrykcje dotyczące spotkań i zgromadzeń, ale nie wiadomo, czy dotyczy ono spotkań w urzędzie stanu cywilnego. Wskazuje bowiem, że w urzędach (czyli USC?) może do 5 czerwca przebywać jedna osoba na stanowisko obsługi (§ 21 ust. 2). Z drugiej strony od 29 maja można jednak organizować spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe (ale czy ślub w USC jest spotkaniem służbowy z punktu widzenia gości i nowożeńców?) a także imprezy i spotkania do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub w mieszkaniu osoby, która organizuje imprezę (jednak USC nie jest lokalem ani mieszkaniem) oraz imprezy i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży – ale też nie wiadomo, czy takim lokalem z wydzieloną strefą gastronomiczną może być USC (§ 26 ust. 15).

RPO poprosił o wyjaśnienie tej kwestii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oto odpowiedź.

- Ograniczenia wynikające z ww. rozporządzenia, pozostają poza kompetencją MSWiA. Podkreślenia wymaga, że przepisy te nie odnoszą się wprost do kwestii zawarcia związku małżeńskiego (w zakresie liczby osób) – napisała dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA Beata Stępińska.

„Zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 rozporządzenia, do dnia 5 czerwca 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W szczególności do takich spraw zaliczono rejestrację stanu cywilnego (§ 21 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia).

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w powołanym § 21 ust. 1 podejmuje (z zastrzeżeniem ust. 4 ww. przepisu), kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki" - wyjaśnia resort.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA