Akty prawne

Już obowiązują od 28 grudnia 2017 r.

- ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2181)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2306)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2307)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2308)

- rozporządzenie ministra Środowiska z 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2309)

- rozporządzenie ministra środowiska z 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2311)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2428)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2436)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2437)

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL