fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 sierpnia 2019 r.

• niektóre przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 sierpnia 2018 r., poz. 1608)

• art. 1 pkt 2 i 3 ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 maja 2019 r., poz. 959)

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1490)

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1491)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1494)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 22 sierpnia 2019 r., poz. 1584)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA