fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 maja 2019 r.

• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 823)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 826)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 931)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 16 maja 2019 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (DzU z 20 maja 2019 r., poz. 943)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA