fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 maja 2020 roku

- § 1 w zakresie § 16 ust. 5 pkt 16 rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (DzU z 19 września 2018 r., poz. 1797)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 5 maja 2020 r., poz. 799)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (DzU z 5 maja 2020 r., poz. 800)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (DzU z 5 maja 2020 r., poz. 801)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (DzU z 5 maja 2020 r., poz. 804)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DzU z 19 maja 2020 r., poz. 885)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (DzU z 19 maja 2020 r., poz. 889)

- rozporządzenie ministra klimatu z 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (DzU z 19 maja 2020 r., poz. 890)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA