fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 maja 2021 roku

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (DzU z 4 maja 2021 r., poz. 840)
- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (DzU z 11 maja 2021 r., poz. 881)
- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 maja 2021 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (DzU z 11 maja 2021 r., poz. 884)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA