fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 marca 2020 r.

- rozporządzenie ministra energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1830)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 511)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 512)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 24 marca 2020 r., poz. 515)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 24 marca 2020 r., poz. 516)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (DzU z 25 marca 2020 r., poz. 524)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych (DzU z 25 marca 2020 r., poz. 525)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 25 marca 2020 r., poz. 528)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA