fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 3 stycznia 2019 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2018 r. w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości (DzU z 19 grudnia 2018 r., poz. 2360)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 19 grudnia 2018 r., poz. 2368)
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (DzU z 2 stycznia 2019 r., poz. 5)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA