fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne w nowych dyrektywach unijnych

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Komunikacja elektroniczna to jedna ze zmian, które mają przyśpieszyć prowadzenie postępowań przetargowych oraz ułatwić dostęp do rynku zamówień publicznych – w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

W obecnym systemie prawa zamówień publicznych przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Tymczasem Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE („nowa dyrektywa"), wprowadza nowe reguły w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami – komunikację elektroniczną.

Bez formy papierowej

Wprowadzenie systemu komunikacji elektronicznej będzie pewnym rodzajem pisemności, jednak bez zachowania formy papierowej. Nowa dyrektywa w art. 2 ust. 1 pkt 18 wyjaśnia, że sformułowanie „pisemne" lub „na piśmie" oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać, w tym informacje przesyłane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych. Tymczasem art. 2 ust. 1 pkt 19 nowej dyrektywy definiuje „środki elektroniczne" jako sprzęt elektroniczny do przetwarzania (w tym także komp...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA