fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Do urzędu nie zawsze trzeba stawić się osobiście

Fotorzepa, Radek Pasterski
Gdy charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie, może być wezwana także osoba z dalszej miejscowości.

Organ prowadząc postępowanie wezwał do osobistego stawiennictwa osobę, która zamieszkuje w innym województwie. Czy ma taką prawną możliwość?

Tak. Co prawda co do zasady zgodnie z art. 51 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa. Obowiązek taki dotyczy też osoby, która zamieszkuje lub przebywa w sąsiedniej gminie albo mieście. Dlatego jeśli organ administracji publicznej potrzebuje np. wyjaśnień od osoby mieszkającej w większej odległości od jego siedziby powinien zwrócić się o pomoc do właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Ten „bliższy" urząd powinien wezwać swojego mieszkańca do „złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, związanych z toczącym się postępowaniem."

Nie jest to jednak bezwzględny zakaz wzywania osoby, która mieszka w dużej odległości od danego urzędu. Furtkę organowi pozostawia bowiem art. 53 k.p.a. – gdy charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie można nie stosować tych wytycznych ograniczających wzywanie osoby z dalszych miejscowości. Jednak aby takie wezwanie było skuteczne organ powinien wprost powołać się w nim właśnie na art. 53 k.p.a. Powinien jednak stosować ten przepis w wyjątkowych przypadkach i pamiętać, że takie wezwanie może być powiązane z istotnymi niedogodnościami dla osoby wzywanej.

Jak podkreślają sądy administracyjne (m.in. wyr. NSA w Gdańsku z 9.10.1986 r., SA/GD 630/86, wyr. WSA w Warszawie z 16 listopadac2009 r., VII SA/WA 1412/09) – organ, dokonując każdorazowej wykładni przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z powyższej instytucji, powinien stosować wykładnię zawężającą.

Jeśli jednak osoba dostanie takie wezwanie powinna pamiętać, że jeśli się nie stawi mogą zostać wobec niej zastosowane sankcje – m.in. grzywna.

podstawa prawna: art. 51 i 53 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 23)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA