Tekst powstał we współpracy z Grupą Tauron

Za obszar e-mobilności odpowiada w grupie spółka Tauron Magenta. W pierwszym etapie, już w październiku, powstanie w Katowicach bazowa sieć infrastruktury ładowania aut elektrycznych składająca się z 22 ładowarek. Lokalizacja punktów jest zaplanowana na terenie całego miasta w  taki sposób, by można się było swobodnie poruszać po nim samochodem elektrycznym. Flota operatora będzie się składać z 20 pojazdów najpopularniejszych marek.

Ponadto w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta w Katowicach powstanie kolejnych 30 stacji ładowania, a operatorem 20 z nich będzie Tauron. Następne powstaną na południu Polski w ramach współpracy m.in. z partnerami biznesowymi, w tym między innymi dużymi sieciami i galeriami handlowymi oraz samorządami.

– Elektromobilność w Tauronie rozpatrujemy w trzech wymiarach. W perspektywie biznesowej jest to obszar, który może napędzać nasz biznes jako firmy wytwarzającej i sprzedającej energię, budującej infrastrukturę ładowania i tworzącej nowe linie biznesowe – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. – W aspekcie społecznym liczymy, że wzrost liczby pojazdów elektrycznych przełoży się na ograniczenie niskiej emisji. Elektromobilność jest również istotnym elementem naszego ekosystemu innowacji, aktualnie prowadzimy szereg projektów, które mają dostarczyć technologii użytecznych dla tej branży – dodaje.

W efekcie wszystkich podejmowanych przez Tauron działań Katowice mogą być pierwszym miastem w Polsce, które wypełni zapisy dotyczące infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wynikające z ustawy o elektromobilności.

– Naszym celem w dłuższej perspektywie jest zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa poruszania się samochodem elektrycznym po obszarze działalności Grupy Tauron. Tak postawione zadanie determinuje to, że będziemy dążyć do rozlokowania szybkich stacji ładowania (DC) w odległościach co 100 km oraz do zagęszczenia tej sieci stacjami przyspieszonego ładowania (AC) – mówi Michał Koszałka, prezes zarządu Tauron Magenta.

Jednym z dostawców ładowarek do samochodów elektrycznych jest startup, z którym Tauron nawiązał współpracę w programie akceleracyjnym Pilot Maker. Startup ten jest nie tylko dostawcą kompletnego systemu ładowania, ale także dysponuje systemem balansowania mocy w sieci ładowarek. Rozwiązania testowane i rozwijane we współpracy z Tauronem pozwalają na jednoczesne podłączenie kilku pojazdów i zmniejszenie ryzyka przeciążenia sieci energetycznych.

Startup ma więc duży potencjał rozwojowy – rozwiązuje potrzeby klienta przy jednoczesnym wsparciu rozwoju sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych z ograniczeniem kosztów po stronie dystrybucyjnej.

W początkowym okresie stacje ładowania będą udostępniane klientom bezpłatnie. Szczegóły oferty carsharingowej dla klientów indywidualnych i biznesowych zostaną podane jesienią 2018 roku.

Za prowadzenie działań w obszarze elektromobilności w Grupie Tauron jest odpowiedzialna spółka Magenta Grupa Tauron specjalizująca się w budowie i eksploatacji stacji ładowania pojazdów. Spółka ta powstała w ubiegłym roku z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i modeli biznesowych.