Stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex) to nieuleczalna, poważna choroba neurologiczna. Ma wiele widzialnych i niewidocznych objawów, które w istotny sposób wpływają na życie chorych. Do najpoważniejszych symptomów należą: zaburzenia ruchowe, niedowłady, zaburzenia równowagi, problemy z widzeniem, nadmierne i bolesne napięcie mięśni, przewlekłe zmęczenie, trudności psychologiczne, osłabienie pamięci i uwagi.

Ludzie, którzy dowiadują się o chorobie to zazwyczaj młodzi dorośli, między 20 a 40 rokiem życia.

Wokół tej choroby panuje wciąż wiele mitów, które wpływają na jakość życia osób chorych i ich bliskich. Przy okazji Światowego Dnia SM, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przypomina, że SM nie jest chorobą śmiertelną, ani dziedziczną. Chorzy mogą pracować, uczyć się i spełniać marzenia. Osoby chore mogą mieć dzieci. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować przebieg choroby.

Czytaj więcej

Lek na stwardnienie rozsiane pomoże w walce z koronawirusem?

Diagnoza SM wciąż stawiana jest za późno, a leczenie rozpoczynane średnio z ponadrocznym opóźnieniem. Tylko ok. 40 proc. osób z SM jest leczonych w ramach programów lekowych, a jedynie ok. 13 proc. z nich terapiami wysokoskutecznymi, do których dostęp w Polsce jest niewystarczający. Chorujący na SM w Polsce mają ograniczony i utrudniony dostęp do ciągłej rehabilitacji, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej.

Światowy Dzień SM to święto zainicjowane przez Międzynarodową Federację SM (MSIF). Daje poczucie wspólnoty osobom z SM i podnosi świadomość społeczną na temat tej choroby. Tegoroczny temat Światowego Dnia SM: „SM. Więzi, kontakty, relacje” (MS Connections) podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako bardzo istotnego elementu radzenia sobie z chorobą. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem.