Badacze z Politechniki Warszawskiej zajmujący się sztuczną inteligencją opracowali narzędzie, które pomaga w analizowaniu aktywności akustycznej przewodu pokarmowego. Rozwiązanie pozwala na nieinwazyjne i niekosztowne diagnozowanie niektórych chorób układu pokarmowego – czytamy na stronie internetowej uczelni.

Zespół pod kierownictwem prof. Roberta Nowaka z Wydziału EiTI wykorzystał nagrania wykonane przez lekarzy z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Za pomocą czułych mikrofonów mocowanych do brzucha nagrano odgłosy pracy jelit 20 pacjentów. Nagrania przeprowadzono w nocy, by w ten sposób zminimalizować zakłócenia.

Następnie materiał przefiltrowano, by usunąć m.in. dźwięki bicia serca, oddechu i szumu krwi w żyłach. Lekarze oznaczali w nagraniach miejsca, w których słyszą dźwięki jelitowe. - Sygnał audio, reprezentowany jako sekwencja próbek pobranych z odpowiednią częstotliwością i odpowiednio wysokiej jakości, jest oczyszczany z szumów i zamieniany na spektrogram. Spektrogram jest wygodnym z punktu widzenia analizy sposobem zapisu sygnału. Następnie program do analiz dzieli sygnał na ramki o długości 20 milisekund, co odpowiada 441 próbkom  — tłumaczył cytowany przez uczelnię prof. Robert Nowak. — Następnie algorytm podejmuje decyzją binarną i na podstawie opisów ramek określa wartość logiczną prawda/fałsz — zaznacza, czy w ramce występuje dźwięk jelitowy. Tak przeanalizowany i uporządkowany statystycznie materiał o wszystkich ramkach z nagrania trafia do rąk lekarza.

Efekt pracy wytrenowanego algorytmu to narzędzie wspomagające diagnostykę. Metoda jest nieinwazyjna — wystarczy nagranie przeanalizowane za pomocą sztucznej inteligencji i wiedza lekarza i pozwala uniknąć nieprzyjemnych badań jak np. kolonoskopia.