Na co najczęściej skarżą się pacjenci

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował swoją działalność w 2021 r. w zakresie zgłoszeń pacjentów i rozpatrywanych spraw. W kolejnym roku pandemii, a także Roku Bezpieczeństwa Pacjenta Biuro Rzecznika zarejestrowało ponad 141 tys. spraw.

Publikacja: 21.03.2022 17:51

Na co najczęściej skarżą się pacjenci

Foto: Adobe Stock

Pacjenci chętnie korzystali z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590. Konsultanci z Biura Rzecznika odebrali tą drogą ponad 110 tys. sygnałów. Udzielali dzwoniącym informacji o sposobie postępowania w przypadku konkretnych problemów oraz przyjmowali zgłoszenia dotyczące naruszeń praw pacjenta. Pacjenci szukali też na infolinii rzetelnych informacji o aktualnych wytycznych epidemicznych czy zmianach w organizacji pracy placówek opieki zdrowotnej.

Pomoc lekarska z przeszkodami

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, a także Narodowego Programu Szczepień. Spośród praw pacjenta, najwięcej zastrzeżeń budziła realizacja prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną (ponad 22 tys. zgłoszeń), a także prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością (niespełna 17 tys. zgłoszeń).

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (28 tys. 994 zgłoszenia) najczęstsze zgłoszenia dotyczyły:

- braku kontaktu z rejestracją - telefonicznego, mailowego, osobistego;

- odmowy rejestracji na wizytę; uzyskania informacji nt. szczepień przeciwko COVID-19 w placówkach poz;

- odmowy wizyty osobistej czy zastrzeżeń do leczenia.

Zgłoszenia dot. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (12 tys. 491 zgłoszeń) dotyczyły:

- długiego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego;

- braku kontaktu z rejestracją;

- zastrzeżeń do leczenia;

- odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej.

Czytaj więcej

Pozycja pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia

W zakresie lecznictwa szpitalnego (13 tys. 548 zgłoszeń) pacjenci:

- zgłaszali brak należytej informacji o diagnostyce lub leczeniu

- kwestionowali czynności wypisu ze szpitala;

- skarżyli się na odmowę obecności osoby bliskiej oraz braku kontaktu z osobą bliską wynikający z organizacji pracy placówki.

Duża część telefonów dotyczyła Narodowego Programu Szczepień. Pacjenci najczęściej poszukiwali informacji o procesie szczepień przeciw COVID-19 i związanych z tym procedurach.

1200 naruszeń praw pacjenta

W roku 2021 Rzecznik wszczął ponad 1,8 tys. postępowań wyjaśniających. Wydał 1,5 tys. rozstrzygnięć. W ponad 1,2 tys. przypadkach stwierdził naruszenie praw pacjenta. Przeszło 1,1 tys. spraw, w których zapadły rozstrzygnięcia, dotyczyło prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Rozstrzygnięcia Rzecznika w 2021 r. dotyczyły m.in. praktyk wstrzykiwania pacjentom preparatu Aquafilling Bodyline do powiększania piersi, odmowy pomocy ze strony personelu szpitala mimo poważnych dolegliwości bólowych u pacjenta, pozostawienia fragmentu łańcucha od piły w ciele pacjenta, błędów diagnostycznych i niezapewnienia pacjentce właściwych badań, co skutkowało koniecznością pilnej operacji, a także niepodjęcia natychmiastowych działań zmierzających do pilnego zakończenia ciąży, co skutkowało śmiercią pacjentki.

Wlewy witaminowe bez sensu

W 2021 r. Rzecznik wszczął 182 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (dla porównania, w 2020 r. Rzecznik wszczął 132 takie postępowania). Pośród nich 142 dotyczyły prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej lub prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Rzecznik wydał 199 decyzji dotyczących stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W 121 przypadkach Rzecznik uznał praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Sprawy i rozstrzygnięcia dotyczyły między innymi stosowania u pacjentów tzw. wlewów witaminowych bez uzasadnienia medycznego i wykonania właściwych badań diagnostycznych; bezpieczeństwa pacjentów podczas epidemii COVID-19, w tym stosowania niewłaściwych procedur, braku tlenu dla pacjentów chorych na COVID-19, nieprawidłowości przy wypisie ze szpitala pacjentów z podejrzeniem COVID-19; bezpieczeństwa pacjentek w ciąży, separowania matek od dzieci; udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach nieodpowiadających wymogom sanitarnym; obciążania lekarzy kosztami wykonanych badań przez placówki medyczne, co mogło spowodować, że ze względu na obawy o poniesienie kosztów, pacjentom nie byłyby zlecane konieczne badania.

Rzecznik jak prokurator

Rzecznik może skorzystać z uprawnienia do żądania wszczęcia lub brania udziału w toczących się postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta na prawach przysługujących prokuratorowi. W 2021 r. Rzecznik podjął 36 nowych spraw cywilnych. W jednej ze spraw, dotyczącej pozostawienia w jamie brzusznej pacjenta metalowej szpatułki, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podwyższył kwotę zadośćuczynienia, przyznając rację Rzecznikowi.

Pacjenci chętnie korzystali z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590. Konsultanci z Biura Rzecznika odebrali tą drogą ponad 110 tys. sygnałów. Udzielali dzwoniącym informacji o sposobie postępowania w przypadku konkretnych problemów oraz przyjmowali zgłoszenia dotyczące naruszeń praw pacjenta. Pacjenci szukali też na infolinii rzetelnych informacji o aktualnych wytycznych epidemicznych czy zmianach w organizacji pracy placówek opieki zdrowotnej.

Pomoc lekarska z przeszkodami

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii