Wysoce elastyczny i niezwykle przylepny klej chirurgiczny, który szybko uszczelnia rany bez konieczności stosowania zszywek lub szwów chirurgicznych, może zmienić sposób wykonywania operacji i poprawić komfort pacjentów.

Inżynierowie z Uniwersytetu w Sydney opracowali klej MeTro, który idealnie nadaje się do zamykania stale rozszerzających się ran w tkankach ciała, takich jak płuca, serca i tętnice. Materiał sprawdza się również w trudno dostępnych miejscach, gdzie płyny ustrojowe niszczą skuteczność bardziej konwencjonalnych środków uszczelniających. Klej zastyga w ciągu zaledwie 60 sekund po naświetleniu światłem UV. Posiada on wbudowany enzym, który można modyfikować, aby kontrolować czas uszczelniania rany w zależności od przewidywanego okresu gojenia. Czas ten można regulować w przedziale od kilku godzin nawet do kilku miesięcy.

– Piękno preparatu MeTro polega na tym, że gdy tylko zetknie się on z powierzchnią tkanki, utwardza się w formę zbliżoną do żelowej i nie spływa – powiedział profesor Nasim Annabi z północno-wschodniego Northeastern University, który współpracował z innymi badaczami przy tym projekcie.

Klej MeTro przeszedł przez wszystkie etapy badawcze, gdzie zespół szybko i skutecznie zamknął rany w tętnicach i płucach gryzoni oraz świń.

– MeTro wydaje się być stabilny w sytuacjach, gdy rany muszą się goić w trudnych warunkach mechanicznych, a następnie ulega degradacji bez jakichkolwiek oznak toksyczności – mówi profesor Ali Khademhosseini z Harvard Medical School, który pomagał tworzyć MeTro.

Zaawansowane kleje chirurgiczne, które szybko zamykają rany, mogą mieć duże znaczenie dla opieki medycznej. Przyspieszają czas rekonwalescencji i dają mniejszą liczbę powikłań, co może przynieść tylko korzyści.

– Pokazaliśmy, że MeTro działa w różnych sytuacjach i rozwiązuje wady innych dostępnych materiałów. Jesteśmy teraz gotowi testować nasz produkt na ludziach. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie MeTro będzie używane w praktyce klinicznej, ratując ludzkie życie –podkreśla profesor Khademhosseini.

Klej do ran nie jest całkowicie nową koncepcją. Najbardziej rewolucyjną cechą MeTro jest możliwość regulacji czasu jego działania.