Naukowcy z Uniwersytetu w Strasburgu przeprowadzili badanie, które miało sprawdzić, czy ciężki przebieg choroby wśród młodych pacjentów, którzy z pozoru wydawali się całkowicie zdrowi, nie jest związany z predyspozycjami genetycznymi - pisze Onet.

Przeanalizowano 72 przypadki pacjentów z COVID-19 w wieku poniżej 50 lat, którzy byli hospitalizowani. Żaden z pacjentów nie miał przewlekłych schorzeń, takich jak choroba serca lub cukrzyca, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia.

Analiza genetyczna pacjentów zidentyfikowała pięć genów, które były bardziej aktywne u pacjentów w stanach krytycznych. Najczęstszym był gen o nazwie ADAM9. W eksperymentach laboratoryjnych z wykorzystaniem ludzkich komórek płucnych zakażonych koronawirusem, odkryto, że blokowanie aktywności genu ADAM9 utrudnia wirusowi reprodukcję.

Autorzy badania mają nadzieję, że ich teza zostanie potwierdzona, tak by można było rozpocząć prace nad terapiami blokującymi gen ADAM9, co mogłoby uratować życie wielu młodym ludziom.