Nowe zasady reguluje opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Uchwalone przepisy ustalają, że unijny cyfrowy certyfikat covid lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski może uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski.

Zmienią się też zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa. Studenci i doktoranci nie muszą nosić maseczki, chyba że rektor podejmie inną decyzję w tym zakresie.

Czytaj więcej

Za brak maseczki cały czas grozi mandat

Zwolnieni z tego obowiązku będą też wszyscy zdający i osoby biorące udział w przeprowadzeniu egzaminów: ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod warunkiem, że w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.