Na stronach Rządowego Centrum Legislacji we wtorek przed południem pojawiła się nowela rozporządzenia przedłużającego ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które ma wejść w życie od najbliższego czwartku 30 września. Czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie utrzymuje blokadę pasażerskiego transportu kolejowego przez granicę z Białorusią. Odmraża jednak przewóz pasażerów przez granicę z Ukrainą. To ważna i oczekiwana zmiana, gdyż polskie granice były zamknięte dla pasażerów PKP od wiosny 2020 r.

Czytaj więcej

Koronawirus: czy można zwolnić pracownika za nieprawidłowe noszenie maseczki

Do końca października utrzymany zostanie także obowiązek dziesięciodniowej kwarantanny po wjeździe do Polski przez zewnętrzną granicę strefy Schengen – lądową czy morską.

Zmienione przepisy przewidują także inne, niewielkie modyfikacje dotychczasowych obostrzeń. Przykładowo, w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej drogą powietrzną przez funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, wykonujących czynności służbowe, oraz osób, wobec których są wykonywane te czynności, nie będzie obowiązku wypełniania tzw. karty lokalizacji podróżnego.

Nowe przepisy zawierają także procedurę potwierdzania w Polsce negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem Covid-19 lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19, uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poza tym rozporządzenie przewiduje wprost przedłużenie dotychczasowych obostrzeń, nakazów i zakazów, trwających do 30 września.

Przypomnijmy, że jest to m.in. obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości na świeżym powietrzu między pieszymi, z którego wyłączeni są m.in. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia) czy osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące. Jeśli zachowanie dystansu jest niemożliwe, piesi mają obowiązek założyć maseczki.

Usta i nos należy mieć także zasłonięte maseczką, np. na klatce schodowej, w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na poczcie, w pracy, jeśli pracodawca nie postanowił inaczej, podczas obsługi klientów, w kinie i teatrze, urzędzie czy u lekarza.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Etap legislacyjny: publikacja w Dzienniku Ustaw