Polska awansowała w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia

W nowej edycji Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia za rok 2019 Polska zajęła 23 miejsce wśród 30 państw Europy. W ubiegłym roku byliśmy na 25 miejscu. Lepsze wyniki mamy w Indeksie Stwardnienia Rozsianego – tu plasujemy się w połowie rankingu.

Publikacja: 02.12.2019 11:40

Polska awansowała w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia

Foto: Adobe Stock

Oba indeksy powstały w oparciu o dane platformy FutureProofing Healthcare. Są one przejrzystym narzędziem do porównywania systemów ochrony zdrowia 30 państw Europy i mają na celu wsparcie dyskusji o potrzebach pacjentów oraz wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia w poszczególnych krajach.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 stworzono w oparciu o 57 mierników, na podstawie których utworzono pięć parametrów oceny: Dostęp do opieki zdrowotnej, Kondycja zdrowotna, Innowacyjność, Jakość oraz Żywotność. Polska znalazła się w nim na 23. miejscu z 43 punktami na 100 możliwych, podczas gdy średnia europejska wynosi 55 punktów. W Indeksie 2018 zajęliśmy 25. miejsce – a biorąc pod uwagę fakt dołączenia Norwegii i Szwajcarii jest to awans tym bardziej godny zauważenia. Liderem Indeksu jest Norwegia, która zdobyła 77 punktów. Kolejne miejsca zajmują Szwajcaria z wynikiem 75 punktów, Dania z 74 punktami oraz Szwecja z 74 punktami.

Polska odnotowała najwyższe wyniki w parametrze Jakość (18. miejsce) oraz Innowacyjność (19. miejsce). W parametrze Kondycja zdrowotna zajęliśmy 23. pozycję, w parametrze Żywotność – 25., a w parametrze Dostęp do leczenia odległe 27. miejsce. Najlepsze oceny Polska otrzymała w miernikach: liczba wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych osób, śmiertelność okołoporodowa matek, dostęp do e-zdrowia, czy wydatki na profilaktykę. Najmniejszą liczbę punktów Polska osiągnęła w miernikach takich jak m.in.: liczba lekarzy, wydatki na zdrowie na osobę oraz śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów.

Rekomendacje ekspertów

Wyniki  Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 skomentowali eksperci. Przygotowali również rekomendacje dla Polski, których realizacja może przynieść znaczące korzyści dla systemu ochrony zdrowia.

- wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w ciągu 4 lat do poziomu średniej krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynoszącej obecnie 8,8 PKB.

- wzrost udziału kadr sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej do średniej OECD wynoszącej 10% zatrudnionych ogółem w ciągu 4 lat.

- kontynuacja inwestycji w cyfryzację jako podstawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (rejestry, elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna).

- opracowanie i wdrożenie skutecznego programu rekrutującego do badań przesiewowych połączonego z edukacją na temat prewencji pierwotnej w ciągu 4 lat.

Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019

Polska w rankingu ogólnym „Indeksu Stwardnienia Rozsianego 2019” zajęła siedemnaste miejsce, otrzymując 44 punkty, co pozycjonuje nasz kraj niewiele poniżej przeciętnego wyniku uzyskiwanego w analizie, średnia dla wszystkich krajów to 47 punktów na 100 możliwych. Eksperci oceniają, że to niezły wynik, ale też sporo jest do nadrobienia w porównaniu do państw o najwyższych notowaniach.

Indeks stworzono na podstawie 18 mierników w zakresie trzech parametrów oceny: codzienne funkcjonowanie, diagnostyka i wyniki leczenia oraz wsparcie pacjentów i zarządzanie leczeniem.

Pierwsze miejsce w rankingu przypadło Niemcom z 71 punktami, które jako jedyny kraj przekroczyły barierę 70 punktów. Drugie miejsce zajęła Dania z 64 punktami, a trzecie Norwegia ex aequo z Szwajcarią, zdobywając po 63 punkty.

Na stosunkowo wysokiej pozycji są Czechy - dwunaste miejsce z 50 punktami. To jedyne państwo z krajów Europy środkowo-wschodniej, które uzyskało wynik powyżej średniej europejskiej, wyprzedzając takie kraje jak Francja czy Hiszpania.

Najlepsze oceny Polska uzyskała w miernikach:

- koszty zamieszkania kontra koszty utrzymania,

- edukacja i wsparcie młodych pacjentów

- liczba lat życia skorygowanych o niepełnosprawność.

Powyżej średniej europejskiej ocenione zostały takie parametry, jak:

- elastyczność warunków pracy,

- liczba zgonów z powodu stwardnienia rozsianego

- dostęp do e-zdrowia.

Najsłabiej Polska wypadła w miernikach:

- świadczenia z tytułu niepełnosprawności,

- zasiłek chorobowy,

- dostępność transportu dla osób z niepełnosprawnościami

- jakość informacji przekazywanych pacjentowi przy diagnozie.

Rekomendacje ekspertów

Wyciągając wnioski z "Indeksu Stwardnienia Rozsianego 2019", Polski Panel Ekspertów przygotował rekomendacje dla naszego kraju, których realizacja w najbliższych czterech latach może przynieść znaczące korzyści dla pacjentów chorych na SM:

- wdrożenie działań mające na celu wzrost liczby specjalistów w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie neurologii (w tym szczególnie w zakresie neuroimmunologii i neuroradiologii), psychologii i fizjoterapii oraz asystentów medycznych, wspierających wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski,

- poprawa wyceny procedur w neurologii związanych z realizacją programów lekowych, w tym diagnostyki oraz wprowadzenie grup rozliczeniowych w świadczeniach szpitalnych dla diagnostyki kompleksowej 1-3 dniowej,

- wdrożenie systemu centrów kompetencyjnych SM współpracujących z innymi ośrodkami leczącymi stwardnienie rozsiane. Stworzenie specjalistycznych poradni SM.

- wprowadzenie opieki kompleksowej nad chorymi na stwardnienie rozsiane,

- poprawa dostępu chorych na stwardnienie rozsiane do rehabilitacji leczniczej,

- cykliczna analiza rzeczywistych danych w aspekcie pomiaru efektywności terapii chorych na stwardnienie rozsiane (rejestry).

Oba indeksy powstały w oparciu o dane platformy FutureProofing Healthcare. Są one przejrzystym narzędziem do porównywania systemów ochrony zdrowia 30 państw Europy i mają na celu wsparcie dyskusji o potrzebach pacjentów oraz wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia w poszczególnych krajach.

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 stworzono w oparciu o 57 mierników, na podstawie których utworzono pięć parametrów oceny: Dostęp do opieki zdrowotnej, Kondycja zdrowotna, Innowacyjność, Jakość oraz Żywotność. Polska znalazła się w nim na 23. miejscu z 43 punktami na 100 możliwych, podczas gdy średnia europejska wynosi 55 punktów. W Indeksie 2018 zajęliśmy 25. miejsce – a biorąc pod uwagę fakt dołączenia Norwegii i Szwajcarii jest to awans tym bardziej godny zauważenia. Liderem Indeksu jest Norwegia, która zdobyła 77 punktów. Kolejne miejsca zajmują Szwajcaria z wynikiem 75 punktów, Dania z 74 punktami oraz Szwecja z 74 punktami.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Zdrowie
3,3 mln Amerykanów cierpi na chroniczne zmęczenie
Zdrowie
Fala zachorowań. Tajwan odradza seniorom i dzieciom wizyty w Chinach
Zdrowie
Naukowcy: Szybkie chodzenie chroni przed cukrzycą typu 2
Zdrowie
Odpowiednie finansowanie to wyższa jakość szpitali
Zdrowie
Jak wspierać młodzież w kryzysie psychicznym
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu