Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Wprowadzone zostaną przepisy dające możliwość nałożenia kary pieniężnej na samorząd gminny i powiatowy za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z działań naprawczych.

Nowelizacja wprowadza nowe maksymalne limity wydatków sektora finansów publicznych na kolejne dziesięć lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania z unijnych dyrektyw. 

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Powietrze samo się nie oczyści - samorządy potrzebują wsparcia w walce ze smogiem