Ministerstwo informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotację dla 231 projektów na łączną kwotę 7.800.000 zł.

Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów.

Podmioty, które otrzymały dotację powinny zapoznać się z załącznikiem „wytyczne do kalkulacji i harmonogramu”.

[b] [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/488973]Zobacz listę wniosków, które otrzymały dotację[/link][/b]

[b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/488974] Zobacz wytyczne do kalkulacji i harmonogramu[/link][/b]