Uzyskają je w formie dotacji celowej. Na ten cel ma być zarezerwowane po 116 mln zł rocznie.

Pieniądze na lepsze wagony będą przyznawane w latach 2011 – 2015. Plan podziału środków przygotuje minister transportu.

Ustawa o transporcie kolejowym pozwala na dotowanie zakupu i modernizacji wagonów pasażerskich z pieniędzy budżetowych.

Wydane do niej rozporządzenie określa, czego trzeba dopełnić, by uzyskać pomoc z budżetu. Dziś wchodzi ono w życie. Wystąpić o dotację można tylko na takie wagony, które będą się nadawały do użytku przynajmniej przez pięć lat. Minimum tyle samo będzie musiał jeździć zmodernizowany tabor, jeśli samorząd ubiegać się będzie o pieniądze na modernizację.

Dodatkowy warunek to poprawa przynajmniej jednego z parametrów, takich jak: efektywność użytkowania, energooszczędność, zwiększenie wygody pasażerów czy dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udzielenia pomocy jest zawarcie przez samorząd województwa umowy z wojewodą o udzielenie dotacji celowej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2011 r. (DzU nr 104, poz. 605)

Zobacz więcej w serwisie:

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Samorząd

»

Finanse

»

Budżet

»

Dotacje i subwencje budżetowe

Samorząd

»

Zadania

»

Drogi i transport