Większość respondentów (77 proc.) uważa, że należy już zaprzestać organizowania miesięcznic smoleńskich. Twierdzi tak 74 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn.

- Za zaprzestaniem organizowania miesięcznic smoleńskich są częściej osoby mające 50 i więcej lat (81 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym/zawodowym (82 proc.), respondenci o dochodzie od 2001 do 3000 złotych (82 proc.) oraz badani z miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (79 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Z kwietniowego sondażu dla serwisu rp.pl wynika, że większość ankietowanych nie uważa wybuchu za przyczynę katastrofy smoleńskiej.