W odpowiedzi na wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce oraz szeroką ofertę dydaktyczną uczelni wyższych spółki z portfela Gent Holding S.A. realizują projekty prywatnych akademików. Stworzona w 2017 r. grupa kapitałowa oferuje kompleksowe rozwiązania biznesowe na rynku nieruchomości, finansów i nowoczesnych technologii. Jej założycielem jest Gracjan Kleger - inwestor i przedsiębiorca, który specjalizuje się w strategicznym doradztwie biznesowym oraz rozwoju korporacyjnym przedsiębiorstw. Łącząc relacje inwestorskie zrzesza środowisko biznesowe oraz wspiera rozwój przedsięwzięć poprzez networking, mentoring i zasoby technologiczne.