Trybunał konstytucyjny stwierdził dziś, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z konstytucją. Oznacza to, że muzułmanie i wyznawcy judaizmu mogą w Polsce zaopatrywać sie w koszerne mięso.

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, przypomniał, że ubój rytualny był w Polsce możliwy przez setki lat, gdy Żydów było znacznie więcej. Stwierdził też, że po decyzji TK mieszkanie w Polsce będzie powodem do dumy, gdyż udowodniono, ze kraj nie zapomina o historii i nie lekceważy mniejszości narodowych.

Symcha Keller, przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich uznał, że decyzja trybunału konstytucyjnego jest przejawem dojrzałości i rozsądku. Podkreślił, że nie jest ona jedynie przejawem tolerancji, ale także dowodzi umiejętności współżycia z grupami o innych korzeniach religijnych.

Również mufti Tomasz Miśkiewicz z z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP pozytywnie ocenił wyrok Trybunału. Oświadczył, ze jest to dowód na to, że TK stoi na straży konstytucji i nie dopuszcza do dyskryminacji. Mikiewicz wyraził też nadzieję, że w związku z wyrokiem nie będzie dochodziło do takich zdarzeń jak to, do którego doszło rok temu w Bahonikach, gdy obrońcy praw zwierząt próbowali zapobiec ubojowi rytualnemu w pierwszy dzień muzułmańskiego Święta Ofiarowania.

Obrońcy praw zwierząt zawiadomili prokuraturę, która jednak odmówiła wszczęcia śledztwa ze względu na "znikomą szkodliwość społeczną".