Zarząd Komitetu Obrony Demokracji kontynuował wczorajsze rozmowy. Członkowie zarządu uważają, że Mateusz Kijowski powinien ustąpić z funkcji przewodniczącego ruchu. Lider KOD-u odrzucił taką możliwość i opuścił rozmowy. W rozmowie z dziennikarzami nie chciał komentować przebiegu spotkania.

Treść oficjalnego komunikatu Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD:

"Warszawa, 17 stycznia 2017 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, w obecności przedstawicieli większości regionów, podczas posiedzenia w dniach 16-17 stycznia podjął następujące uchwały i decyzje: 

Zmiany w składzie Zarządu: 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD-u przyjął rezygnację Piotra Chabory z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia KOD-u oraz Skarbnika Stowarzyszenia KOD, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu do Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD Krzysztofa Łozińskiego. 

2. Omówione zostały nieprawidłowości finansowe, dotyczące rozliczeń Mateusza Kijowskiego oraz Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. 

3. Zarząd stwierdził, że środki finansowe wypłacone spółce MKM Studio tytułem faktur nie zostały zwrócone do Stowarzyszenia do dnia 16.01.2017. 

4. Podjęta została uchwała o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym biurem rachunkowym. Trzech Członków Zarządu zobowiązało się do znalezienia nowego biura rachunkowego oraz przestawienia co najmniej trzech ofert współpracy z biurem audytorskim, a następnie wyboru biura audytorskiego, które przeprowadzi audyt księgowo-finansowy Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. 

5. Krzysztof Łoziński przygotuje we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia KOD program naprawczy, obejmujący w szczególności sprawy formalno-księgowe. Ponadto zaproponuje Krajowemu Zjazdowi Delegatów zmiany w statucie, które zagwarantują pełną transparentność działania Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. 

6. Zarząd podjął uchwałę, wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Zarządu. 

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ


Biuro Prasowe Komitetu Obrony Demokracji" 

Burzliwe rozmowy w poniedziałek

O przebiegu wczorajszego posiedzenia informuje portal Wirtualna Polska. Spotkanie zarządu miało trwać do późnych godzin nocnych. W rozmowach uczestniczyło 20 osób ze ścisłego zarządu KOD.

Z relacji osób uczestniczących w posiedzeniu wynika, że przebieg rozmowy był bardzo napięty. Swoją rezygnację złożył skarbnik zarządu Piotr Chabora. Wcześniej oficjalnie zarzucił on Mateuszowi Kijowskiemu wystawienie ośmiu, a nie sześciu faktur. O usługach informatycznych świadczonych przez spółkę MKM-Studio informowała "Rzeczpospolita".

Miejsce Chabora zajął Krzysztof Łoziński, jeden z inicjatorów i założycieli KOD-u. 

Na spotkaniu Mateusz Kijowski miał odrzucić propozycję zmiany lidera ruchu. Radomir Szumełda proponował wybranie osoby trzeciej, która zjednoczyłaby podzielone środowisko. Wcześniej na profilu facebookowym Kijowskiego pojawił się wpis, który podpisany był słowami "Wilki nie przejmują się tym, co myślą o nich barany".