W panelu udział wzięli: Eleonora Burzyńska, twórczyni aplikacji drBarbara, Tomasz Danis, partner zarządzający Funduszem Internet Ventures, Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund, Maciej Sadowski, prezes Startup Hub Poland, oraz mec. Jarosław Ziobrowski, kancelaria Kurpisz i Ziobrowski.

Zdaniem ekspertów polska giełda, zarówno rynek GPW, NewConnect, jak i Catalyst, nie mają atrakcyjnej oferty dla firm na wczesnym etapie rozwoju, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Wśród przeszkód wymieniane były m.in. długość procesu wejścia na parkiet, wymogi informacyjne, koszty związane z IPO, a także brak wsparcia merytorycznego dla młodych przedsiębiorców. Wśród propozycji poprawy sytuacji były m.in. lepsze przystosowanie rynku NewConnect do specyfiki startupów lub chociażby stworzenie platformy equity crowdfundingowej.