Łącznie do mazowieckich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład unijny z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, zaś wkład własny tzw. pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze wybrane przez BGK) to minimum 56,43 mln zł. BGK planuje, że pomoc od pośredników w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń trafi do przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Będą mogli oni ją wykorzystać na zwiększanie zdolności swych przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o obszary, w które warto inwestować, aby znacząco przyspieszyć rozwój całego Mazowsza, a więc m.in. o wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, a także usług i aplikacji z zakresu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych dla MŚP (handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe).

- Więcej o inicjatywie JEREMIE 2 na Mazowszu w rozmowie wideo z Marcinem Wajdą, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule „JEREMIE 2 startuje na Mazowszu" w „Rzeczpospolitej" z 30 czerwca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).