Centrum może dofinansować takie projekty środkami z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach trzeciego już konkursu (odbywa się on na nowych bardziej przyjaznych dla beneficjentów niż dotychczasowe dwa zasadach) w działaniu 3.1 tego programu pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Centrum dysponuje na ten cel 160 mln zł. Po te pieniądze mogą sięgnąć: organizacje pozarządowe, samorządy (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa pomiędzy powyżej wymienionymi podmiotami.

Podmioty te mogą zostać tzw. operatorami grantów. W projekcie grantowym występuje bowiem operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (samorządy na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi). Zaś ostateczna grupa docelowa wspieranych dotacjami projektów to osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać już posiadane niewielkie e-kompetencje.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wnioski o dofinansowanie od potencjalnych operatorów czeka do 28 lutego 2018 r. Oczywiście można je składać już teraz, bo nabór projektów jest podzielony na rundy. Od dziś (4 grudnia 2017 r.) do 3 stycznia 2018 r. trwa czwarta runda naboru, a terminy następnych rund to: piąta - od 4 stycznia do 3 lutego 2018 r. i szósta runda – od 4 lutego do 28 lutego 2018 r.

Więcej o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i bieżącym naborze projektów w działaniu 3.1 POPC w rozmowie wideo z Pawłem Chorążym, wiceministrem rozwoju na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 8 grudnia 2017 r. (grzbiet „Ekonomia i Rynek").

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z POPC, są dostępne na stronie internetowej.