Narodowe Centrum Badania i Rozwoju (NCBR) tegoroczny, i zarazem drugi w historii, nabór projektów w programie sektorowym INNOSTAL ogłosiło 7 sierpnia br. Utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej program INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Tak jak i w ubiegłym roku dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy na projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne.

- INNOSTAL to program, w ramach którego wspieramy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich. Dlatego tak ważny jest rozwój będących ich podstawą technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa - mówi prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - W tej edycji konkursu pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw samodzielnie lub w ramach konsorcjów z dużymi przedsiębiorstwami - dodaje.

- O dotacje mogą starać się firmy bez względu na ich wielkość, a więc firmy duże, jak i te z sektora MŚP. Wnioski mogą składać samodzielnie lub w konsorcjach z innych firmami. Możliwa jest współpraca pomiędzy wszystkimi rodzajami przedsiębiorstw - wtóruje Piotr Pryciński, wicedyrektor działu zarządzania programami w NCBR. Przypomina on też, że w pierwszej, zakończonej w ubiegłym roku, edycji konkursu dofinansowanie uzyskało 20 projektów na 21 złożonych, spośród których połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego.

Teraz przed przedsiębiorstwami z sektora kolejna szansa na dotacje. Dzięki udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR mogą się one ubiegać nie tylko o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, ale także i przedwdrożeniowych. NBCR wnioski od firm oraz ich konsorcjów będzie przyjmowało od 9 października do 8 grudnia br.

Więcej o programie sektorowym INNOSTAL w rozmowie wideo z Piotrem Prycińskim, wicedyrektorem działu zarządzania programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 1 września 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej projektu.