Chodzi o kolejny, trzeci już konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ta „szuflada" z pieniędzmi unijnymi (tym razem jest w niej aż 160 mln zł) czeka na opróżnienie przez podmioty, które zechcą odgrywać rolę operatorów, tzw. grantodawców, w projektach finalnie zmierzających do przeszkolenia osób fizycznych, które ukończyły 25. rok życia, nieposiadających kompetencji cyfrowych lub chcących rozwijać już posiadane, ale stosunkowo niewielkie e-kompetencje. Ostateczny cel to przeszkolenie ok. 200 tys. osób. Będą się one mogły nauczyć np., jak zakładać profil zaufany, wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie czy korzystać z bankowości elektronicznej.

Kaskadowa pomoc

Operatorami grantów mogą być organizacje pozarządowe, samorządy (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami. Następnie operatorzy-grantodawcy zajmą się wyborem grantobiorców, którymi mogą być m.in. samorządy na poziomie gmin (samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi). W projekcie grantowym występuje bowiem operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy. Zaś ostateczna grupa docelowa wspieranych dotacjami projektów to osoby fizyczne, które przejdą szkolenia organizowane przez grantobiorców mające na celu zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych.

– Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja realizująca działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szuka teraz operatorów. Ta nowa formuła konkursu w postaci parasolowego systemu grantodawców to nowość wprowadzona na bazie doświadczeń nabytych w dwóch poprzednich konkursach – mówi Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju.

Idea konkursu jest taka, że projekty do CPPC składają duże podmioty, których zadaniem jest przedstawienie koncepcji, pomysłu na wypromowanie idei szkoleń na terenie, gdzie będą realizować swoje przedsięwzięcia (na potrzeby konkursu Polskę podzielono na osiem makroregionów grupujących po kilka województw, poza Mazowszem, które jest jednym makroregionem), a następnie wybór mniejszych podmiotów na poziomie lokalnym, gmin czy miejscowości w gminach, które zajmą się już bezpośrednią realizacją szkoleń.

– Bardzo ważnym zadaniem operatorów będzie też wsparcie tych mniejszych, wybranych podmiotów lokalnych pod względem metodycznym, aby były w stanie efektywnie dostarczyć usługę szkoleniową oraz wspierać je promocyjnie, tak aby dotrzeć do możliwie najszerszej grupy osób zainteresowanych szkoleniami, i wreszcie czuwać nad ich prawidłowością – wyjaśnia Chorąży. – Jest to też wsparcie doradcze, bo zależy nam na tym, aby również dzięki temu działaniu wykreować grupę mniejszych podmiotów, które mogłyby w przyszłości zająć się w sposób bardziej długofalowy pomaganiem osobom z niskimi kompetencjami cyfrowymi – dodaje wiceminister.

Interesujące zachęty

Zachętą do składania wniosków przez potencjalnych operatorów może być bardzo wysoki poziom dofinansowania sięgający aż 99 proc. – W tym konkursie mamy minimalny wkład własny. Wynosi on zaledwie 1 proc. – potwierdza Paweł Chorąży. Dodaje, że inną zachętą jest również stosunkowo duża możliwość finansowania sprzętu informatycznego, do 40 proc. – Choćby dla lokalnej biblioteki może to być szansa na poprawę jej wyposażenia i co za tym idzie, stworzenie miejsca, w którym już po zakończeniu szkolenia będzie można korzystać z nabytych nań umiejętności. Nie jest to istota konkursu, ale jednak możliwość doposażenia istnieje – zauważa Paweł Chorąży.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wnioski o dofinansowanie od potencjalnych operatorów czeka do 28 lutego 2018 r. Oczywiście można je składać już teraz, bo nabór projektów jest podzielony na rundy. Od 4 grudnia br. do 3 stycznia 2018 r. trwa czwarta runda naboru, a terminy następnych rund to: piąta – od 4 stycznia do 3 lutego 2018 r., i szósta runda – od 4 lutego do 28 lutego 2018 r.

Więcej w rozmowie wideo z wiceministrem rozwoju Pawłem Chorążym na www.funduszeue2017.rp.pl