Ruszyły kontrole dodatków węglowych. Za wyłudzenie 8 lat więzienia

Kontrolerzy weryfikują, czy wnioskujący o wsparcie podali w deklaracjach prawdziwe informacje.

Publikacja: 26.03.2023 20:14

Ruszyły kontrole dodatków węglowych. Za wyłudzenie 8 lat więzienia

Foto: Adobe Stock

Do niektórych Polaków ubiegających się o dodatek węglowy lub grzewczy (ten drugi na pellet, drewno, olej opałowy, gaz) już zapukały osoby upoważnione przez gminy, aby sprawdzić, czy dane w złożonych przez nie deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierają zgodne z prawdą informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przewiduje art. 2 ust. 15b ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wywiady środowiskowe powinny być prowadzone przed wypłatą świadczenia, gdy pojawią się wątpliwości przy weryfikacji oświadczeń we wniosku o dodatek węglowy.

Nie ma wsparcia na pustostany

W Gdyni przeprowadzono ponad 600 kontroli, podczas których sprawdzana była poprawność danych w deklaracjach złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, a także to, czy pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Czytaj więcej

Jeden dodatek na jedno gospodarstwo

Wykryto kilka nieprawidłowo wypełnionych deklaracji o źródłach ciepła, w tym nieodpowiednie wzory wniosku. W dwóch przypadkach poinformowano policję o próbie wyłudzenia pieniędzy. Prób oszustwa może jednak zostać ujawnionych więcej, ponieważ kontrole w tym mieście mają jeszcze być przeprowadzane.

W Bydgoszczy od listopada 2022 r. do lutego 2023 r. wykonano ponad 1400 wywiadów środowiskowych. Niekiedy okazywało się, że gdy strażnicy przychodzili pod wskazany adres, był tam pustostan lub lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Zdarzyły się także przypadki stosowania innego rodzaju paliwa oraz źródła ciepła niż zadeklarowane czy kilku gospodarstw domowych w jednym lokalu. Gdy strażnicy miejscy zauważyli spalanie śmieci w piecach, nakładali mandaty. W Bydgoszczy do końca marca będą także prowadzone wywiady środowiskowe w ramach postępowań o wypłatę dodatku elektrycznego.

W gminie Dąbrowa Biskupia w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono dotychczas trzy kontrole. Tutaj dodatkowo sprawdzano popioły oraz to, czy posesja oddaje nieczystości ciekłe zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Podczas jednej kontroli okazało się, że właściciel nie mieszkał pod wskazanym w deklaracji adresem, a nawet nie używał ogrzewania. Wójt gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak przekazał „Rzeczpospolitej”, że złożono w związku z tym zawiadomienie do prokuratury w sprawie próby wyłudzenia. Kolejne kontrole w tej gminie zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał 2023 r.

W Warszawie od 1 stycznia do 8 marca 2023 r. strażnicy miejscy nałożyli 35 mandatów karnych związanych z paleniem śmieci, a 59 mandatów karnych otrzymali warsza- wiacy w związku z instalacją pieców.

Butelki i olej w piecach

– Najczęściej ujawnianymi odpadami w paleniskach były polakierowane elementy drewniane oraz płyty meblowe. Zdarzały się również plastikowe butelki, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Podczas kontroli nieruchomości, w których prowadzona była działalność gospodarcza, strażnicy ujawniali także, że w piecach stosowano zużyty olej silnikowy – poinformował Referat Prasowy Straży Miejskiej w Warszawie.

W Szczecinie kontrole jeszcze się nie rozpoczęły, ale mieszkańcy mogą się ich spodziewać w drugiej połowie 2023 r.

Trzeba wpuścić kontrolera

W razie nieobecności mieszkańca w lokalu strażnicy miejscy z Bydgoszczy pozostawiali wizytówkę w celu umówienia wizyty, a gdy mieszkaniec się ze strażnikami nie kontaktował, straż miejska informowała o tym Urząd Miasta Bydgoszczy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Dodatek węglowy lub grzewczy przysługuje na jeden dom, w którym faktycznie się mieszka. Za poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia dodatku grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Paweł Wielkanowski radca prawny i mediator z toruńskiej Kancelarii Radcy Prawnego i Mediatora Pawła Wielkanowskiego

Statystycznie, biorąc po uwagę moją lokalną wiedzę, bardzo mało osób poniesie odpowiedzialność za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Spośród ok. 100 spraw z Torunia i okolic, o których wiem, tylko dwie zostały skierowane do prokuratury, jednak umorzono je bez przedstawienia zarzutów z powodu braku dowodów. Aby przedstawić zarzuty, prokuratura musiałaby udowodnić, że oskarżony działał świadomie i umyślnie, dlatego w praktyce najczęściej sprawy kończą się tym, że prokuratura uznaje, że składający oświadczenie pomylił się przy wypełnianiu wniosku.

Do niektórych Polaków ubiegających się o dodatek węglowy lub grzewczy (ten drugi na pellet, drewno, olej opałowy, gaz) już zapukały osoby upoważnione przez gminy, aby sprawdzić, czy dane w złożonych przez nie deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierają zgodne z prawdą informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przewiduje art. 2 ust. 15b ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wywiady środowiskowe powinny być prowadzone przed wypłatą świadczenia, gdy pojawią się wątpliwości przy weryfikacji oświadczeń we wniosku o dodatek węglowy.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?