Oznacza to, że zagospodarowanie przestrzenne na poziomie krajowym i regionalnym, a także polityka miejska znajdą się w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw. Ma to doprowadzić do spójności planowania strategicznego z programami finansowanymi także ze środków unijnych. Oszczędności powinno też przynieść powiązanie planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym.

Czytaj także w artykule: Polityka miejska jak rodzinne ogródki działkowe