Rada powiatu jeleniogórskiego ustanowiła nagrody pieniężne za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

Uchwałę unieważnił wojewoda dolnośląski, bo zabrakło precyzyjnego określenia wysokości nagród.

Rada przyjęła jedynie, że „nagroda może być przyznana w wysokości od 1 tys. zł do 5 tys. zł". Wskazała, że wysokość nagrody ustala każdorazowo starosta jeleniogórski.

W ocenie organu nadzoru podanie  minimalnej i maksymalnej wysokości nagrody nie może zostać uznane za precyzyjne określenie jej wysokości.

sygnatura akt: NK-N.4131.175. 1.2014.SP1