Rada Powiatu Starogardzkiego określiła rozkład pracy aptek ogólnodostępnych. W jednym z punków zawarła zapis, że apteka, która z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie może pełnić dyżuru zgodnie z ustalonym harmonogramem, jest zobowiązana wskazać aptekę ją zastępującą oraz poinformować o dokonanej zmianie wszystkie apteki i placówki służby zdrowia.

Taki zapis zakwestionował wojewoda pomorski. Jego zdaniem rada powiatu przekroczyła ustawowe upoważnienie określone w art. 94 ust. 2 ustawy-Prawo farmaceutyczne.

sygnatura akt: NK-III.4131.30. 2012.KG