Zmienia ona przepisy o składaniu oświadczeń majątkowych przez parlamentarzystów, posłów do PE, ministrów, prezesa SN, TK i NIK.

Czytaj też: Sejm uchwalił: najważniejsze osoby w państwie ujawnią majątki swoich rodzin

Co zdecydowało? Zarzuty niekonstytucyjności, a konkretnie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z podania przez zobowiązanego do złożenia oświadczenia majątkowego informacji o majątku osób bliskich. Jak zauważa prezydent, dane o majątku dorosłych dzieci – własnych czy przysposobionych – osoby składającej oświadczenie oraz dzieci małżonka chronione są konstytucyjnym prawem do prywatności oraz autonomii informacyjnej. Dlatego – uznał prezydent – trudno nakładać obowiązek, którego z przyczyn obiektywnych nie da się wypełnić albo będzie wypełniony nienależycie.