Podpisane już przez prezydenta ustawy reformujące od 1 marca 2017 r. służby fiskalne przewidują połączenie dzisiejszych struktur skarbowych, celnych i kontroli skarbowej w jedną Krajową Administrację Skarbową. W jej ramach mają jednak powstać oddzielne urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz – jako druga instancja – izby administracji skarbowej.

Same ustawy nie przewidziały konkretnej struktury nowych urzędów. Jak się dowiedzieliśmy w biurze prasowym Ministerstwa Finansów, siedziby nowych urzędów mają się pokrywać ze strukturą terytorialną działającą dziś.

Szczegóły rozmieszczenia nowych urzędów ma określić rozporządzenie ministra finansów. Z nieoficjalnej wersji projektu tego aktu (cytowanego przez serwis Skarbowcy.pl) wynika, że nowe izby administracji skarbowej pozostaną w tych samych miastach wojewódzkich co dzisiejsze izby skarbowe. Zmiany dotyczące siedzib i obszaru działania urzędów skarbowych będą kosmetyczne, związane np. z drobnymi korektami w podziale administracyjnym kraju. Projekt nie rozstrzyga jednak, co się stanie z dzisiejszymi urzędami skarbowymi wyspecjalizowanymi w obsłudze dużych podatników.

Nieco inaczej – choć też bez rewolucji terytorialnej – ma wyglądać rozmieszczenie urzędów celno-skarbowych. Mają one zastąpić dzisiejsze urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne, a ich zadania mają obejmować dotychczasowe kompetencje służby celnej oraz ściganie przestępstw skarbowych. W każdym województwie siedzibą tych urzędów mają być miasta, w których dziś działają izby celne. Może to oznaczać pewne roszady organizacyjne w niektórych województwach, w których dzisiejsze UKS są w innych miastach niż izby celne. Dotyczy to np. Lubelszczyzny: UKS jest w Lublinie, a izba celna w Białej Podlaskiej. Tak samo jest na Pomorzu: izba celna ma siedzibę w Gdyni, a kontrolerzy skarbowi urzędują w Gdańsku. Z kolei w województwie lubuskim izba celna jest w Rzepinie, a UKS w Zielonej Górze. W takiej samej sytuacji jest Podkarpacie, tam nowy urząd powstanie na bazie przemyskiej izby celnej, a UKS jest dziś w Rzeszowie.

Z przepisów wynika też, że w skład urzędu celno-skarbowego będą wchodziły delegatury, które przejmą lokalizacje zajmowane aktualnie przez urzędy celne. Bez zmiany ma pozostać również sieć oddziałów celnych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl