O prawie 190 mln zł spadła w 2016 r. składka z ubezpieczeń ryzyk finansowych (z 855 mln zł w 2015 r. do 667 mln zł w 2016 r.), a o ponad 150 mln zł z ubezpieczeń OC innych niż komunikacyjne (z 2,01 mld do 1,86 mld zł) – podaje raport KNF o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2016 r. W mniejszym stopniu, bo o 20 mln (5,7 proc.), spadły łączne składki za gwarancje ubezpieczeniowe.

– Głównym powodem spadku składki z ubezpieczeń ryzyk finansowych w 2016 roku była mniejsza liczba inwestycji – przede wszystkim drogowych i kolejowych – na rynku, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie zapotrzebowania na gwarancje ubezpieczeniowe – tłumaczy Katarzyna Ruman, dyrektor departamentu rozwoju produktów w firmie Uniqa.

Niższe stawki, mniej szkód

Obniżenie wolumenu zebranej składki w przypadku ubezpieczeń ryzyk finansowych i OC innych niż komunikacyjne (w dużej mierze są to ubezpieczenia OC dla firm, zabezpieczające finansowo przedsiębiorcę na wypadek szkód, które może on wyrządzić klientom czy kontrahentom) wynika prawdopodobnie z bardziej rygorystycznego podejścia towarzystw ubezpieczeniowych do selekcji ryzyk, co wpłynęło na poprawę portfela polis. Ubezpieczyciele poprawili wynik techniczny i są w stanie zaoferować atrakcyjniejszą wysokość składki.

– Drugim czynnikiem może być rosnąca cena OC komunikacyjnego. W związku ze zwiększeniem opłaty za nie klienci mogli rezygnować z szerszego zakresu ochrony w innych obszarach, co skutkuje obniżeniem składki – uważa Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W ubezpieczeniach finansowych towarzystwa coraz bardziej zabiegają o klientów.

– W naszej ocenie przyczyną zaistniałego spadku przypisu składki z ubezpieczeń ryzyk finansowych dla całego rynku były niższe stawki ubezpieczeniowe niż w latach ubiegłych, będące wynikiem dobrej sytuacji makroekonomicznej, niskiej szkodowości i jednocześnie silnej konkurencji rynkowej – mówi Janusz Władyczak, wiceprezes KUKE.

Tanie polisy

Silną konkurencję cenową widać też w ubezpieczeniach OC dla firm.

– Obserwowaliśmy nadal spadek składki per polisa przy takich samych limitach i podobnej ocenie ryzyka. Cały rynek w 2016 r. taniej kwotował ryzyka OC niż w 2015 r. – mówi Jerzy Szymańczak, menedżer ds. oceny ryzyka z departamentu ubezpieczeń OC w firmie AXA.

Nie jest to jeszcze wojna cenowa. Stawki są korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ towarzystwa nie były na tyle obciążone wypłatami odszkodowań, że mogą walczyć cenami o klientów. I chętnie to robią.

Autopromocja
TYLKO U NAS

Ambasador Chin w Polsce Sun Linjiang o nowej ofercie współpracy Pekinu z Warszawą

CZYTAJ

– Nie mamy danych z rynku, jeżeli chodzi o poziom szkodowości, ale najwidoczniej w całym sektorze jest on na tyle umiarkowany, że pozwala ubezpieczycielom obniżać składki w celu realizacji planów sprzedażowych – dodaje Jerzy Szymańczak.