O ocenę tego, co na polskim rynku ubezpieczeń działo się w 2021 r. oraz o prognozy na przyszłość poprosiliśmy kilka firm ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej

Kara za brak OC w 2022 roku

2021 drugi rok pandemii

- Miniony rok to już drugi rok pandemii. Wywarł on istotny wpływ na rynek ubezpieczeń. Zanotowaliśmy znaczący wzrost liczby roszczeń z tytułu ubezpieczeń na życie – zauważa Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska. - Początkowo było to rekompensowane mniejszą liczbą szkód w ubezpieczeniach motoryzacyjnych, ale ruch na ulicach już jest ponownie bardzo duży, co przekłada się na liczbę wypadków i stłuczek. Dodatkowo problemy z dostępnością części i inflacja wpływają na radykalny wzrost odszkodowań – dodaje.

Wskazuje też, że klienci są teraz znacznie bardziej skłonni do zawierania umów na odległość, nie tylko, gdy korzystają ze strony, czy dzwonią na infolinię, ale także wówczas, gdy korzystają z porad agentów i innych pośredników. W odpowiedzi ubezpieczyciele jeszcze bardziej przyspieszyli cyfryzację. - Zainwestowaliśmy w optymalizację procesów i sposobów komunikacji z klientami, aby zapewnić im wygodny dostęp w przypadku zakupu, odnowienia ubezpieczenia lub zmiany danych. Usprawniliśmy i uprościliśmy proces likwidacji szkód, który zawsze jest stresujący, bo wiąże się zazwyczaj przykrym wydarzeniem dla klienta, jak np. wypadek samochodowy, czy choroba – wylicza prezes Generali Polska.

- Miniony rok był kolejnym okresem, w którym budowaliśmy zaufanie w branży, dotyczy to zarówno klientów, jak i pośredników oraz firm ubezpieczeniowych. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, pandemia spowodowała wzrost obaw Polaków o brak dostępu do opieki medycznej, ryzyko ciężkiej choroby najbliższej osoby czy jej śmierć – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Wiener. - Widzimy to także obserwując większe zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi, które gwarantują taki dostęp czy pokrycie kosztów leczenia. W ostatnim czasie bardzo zmieniła i rozwinęła się także oferta usług pomocowych. Kiedyś assistance był kojarzony głównie z ubezpieczeniami komunikacyjnym, ale obecnie jest naturalnym uzupełnieniem ubezpieczeń nieruchomości, życiowych czy turystycznych, które klienci bardzo cenią – dodaje.

Zeszły rok to także dwie duże fuzje na polskim rynku ubezpieczeniowym. Uniqa przejęła AXĘ, Allianz Avivę. - Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na rynku ubezpieczeniowym jest trwający proces zmian właścicielskich. Takiej sytuacji jeszcze nie było – ocenia Marcin Nedwidek, prezes UNIQA Polska. - W naszym przypadku udało się zakończyć fuzję prawną w 6 miesięcy i to całkowicie zdalnie. W efekcie konsolidacji branży, zresztą długo oczekiwanej i zapowiadanej, powstają mocniejsze grupy ubezpieczeniowe. I jest duża zmiana w branży - dodaje.

'2022- długa lista wyzwań

Ubezpieczyciele spodziewają się w tym roku dalszych problemów na na rynku komunikacyjnego OC. - To wyzwanie, z którymi będziemy mierzyć się jako branża również w przyszłym roku. Szczególnie, że mniejsza liczba szkód z OC w początkowym etapie pandemii, wpłynęła na ceny tych polis, które są w tej chwili dość niskie. To wskazuje na potrzebę korekty cen – uważa Roger Hodgkiss. Zwraca przy tym uwagę, że polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo konkurencyjny, więc jest to poważne wyzwanie dla całego sektora.

- Kolejnym ważnym, pozytywnym elementem jest zwiększone zainteresowanie klientów ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi. Klienci stają się coraz bardziej świadomi potrzeby posiadania szerszej gamy produktów ubezpieczeniowych, by chronić siebie i swoje rodziny. Dlatego w 2022 r. nadal będziemy nie tylko ulepszać nasze procesy, aby wspierać obsługę naszych klientów. Będziemy również opracowywać nowe produkty, uwzględniając doświadczenia ostatnich miesięcy i zmieniające się potrzeby klientów. Dostrzegamy również szanse w lepszym zarządzania danymi. Możemy dzięki temu stworzyć spersonalizowaną, dopasowaną do oczekiwań klienta i jego sytuacji życiowej, ofertę – mówi prezes Generali Polska.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W jego ocenie największym wyzwaniem, jakie stoi przed całym rynkiem finansowym jest jednak utrzymanie kultury przedsiębiorstwa, gdy duża część pracowników działa zdalnie z domu. - Bez spotkań twarzą w twarz trudniej jest stworzyć takie środowisko i atmosferę, które odróżniają dany podmiot od konkurencji i jednocześnie zbudują zaangażowanie oraz będą wspierały pracę zespołową w firmie. To jedno z ważnych wyzwań, z którymi się będziemy mierzyć także w tym roku – ocenia Roger Hodgkiss.

- W 2022 r. spodziewamy się dość wysokiego wzrostu gospodarczego, wspieranego w dużej mierze przez inwestycje oraz konsumpcję indywidualną. Wzrost aktywności gospodarczej powinien zwiększyć popyt na dobrowolne ubezpieczenia majątkowe – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU. - W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, odbuduje się portfel tych oferowanych przez firmy leasingowe i dealerów. Oczekujemy też wzrostu cen ubezpieczeń, szczególnie w produktach komunikacyjnych, pomimo niesłabnącej rywalizacji o klienta – dodaje.

Jego zdaniem istotny będzie wpływ interwencji produktowych KNF na rynek ubezpieczeń na życie. - Liczę jednak na dynamiczny wzrost sprzedaży w formie grup otwartych w kanałach własnych i multiagencyjnym, wyhamowanie negatywnych trendów w ubezpieczeniach grupowych i rozwój ubezpieczeń ochronnych we współpracy z bankami z Grupy PZU – wylicza członek zarządu największego polskiego ubezpieczyciela. Zapowiada przy tym, że Grupa PZU będziemy dalej mocno rozwijać bancassurance, wprowadzając np. w Banku Pekao samodzielne ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie do kart wydawanych klientom czy pakiet ubezpieczeń NNW i od utraty pracy dla leasingobiorców Alior Leasing. Zwraca też uwagę, że w 2022 r. prawdopodobnie nadal będziemy zmagać się z COVID-19 i choć to ryzyko zostało w dużym stopniu „oswojone",, to wpływ pandemii i zwiększonej śmiertelności wciąż może odbijać się na wynikach w segmencie ubezpieczeń na życie, zwłaszcza w I i II kwartale tego roku.

Magdalena Rokicka, PO dyrektora ds. produktów życiowych i zdrowotnych w Allianz Polska zwraca uwagę, że segment rynku ubezpieczeń zdrowotnych rośnie, a prognozy wskazują, że w kolejnych latach szybkie tempo rozwoju się utrzyma. Ma na to wpływ zarówno pandemia, która zwiększyła obawy Polaków przed śmiercią i chorobą. - Rynek będzie podążał za potrzebami klientów, zatem nie bez znaczenia będą kanały cyfrowe takie jak: zdalne zawarcie umowy, telemedycyna,  możliwość on-linowego umawiania się do lekarza, profilaktyka – ocenia Magdalena Rokicka.

- Mierzyliśmy się i nadal mierzymy z wieloma wyzwaniami i niepewnościami. W tym także dotyczącymi pandemii i jej wpływu na biznes. Przed nami dalej wyzwania związane z wysoką inflacją, niestabilnością rynków finansowych oraz nowymi regulacjami – mówi Marcin Nedwidek.

- Jako branża w 2022 r. będziemy musieli zmierzyć się z wprowadzeniem nowych modeli pracy, przejściem na stałe z dotychczasowego modelu stacjonarnego na hybrydowy czy zdalny. Może to rodzić wątpliwości dotyczące komfortu pracownika czy umiejętności rozgraniczenia pracy i życia prywatnego, które w modelu zdalnym mocno się zacierają. Dlatego kluczowe będzie wsparcie pracowników w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego ze strony wykwalifikowanych profesjonalistów, ale także menadżerów – uważa Anna Włodarczyk-Moczkowska.

Także jej zdaniem zwaniem będzie funkcjonowanie w okresie dużej zmienności i niepewności na rynkach. - Rosnąca inflacja i ceny energii, spodziewane dalsze podwyżki stóp procentowych – to wszystko będzie miało ogromny wpływ nie tylko na nastroje konsumentów i ich portfele, ale także na przykład na koszt pozyskiwania finansowania, bieżącej działalności czy likwidacji szkód – ocenia prezes Wiener.