„Od godziny 00:00 22 października obcokrajowcy lub bezpaństwowcy przejeżdżający tranzytem przez Białoruś nie będą potrzebować na granicy zaświadczenia na nieobecność COVID-19. Ponadto nie będzie ich dotyczył wymóg dziesięciodniowej samoizolacji. Obywatele Białorusi nie potrzebują zaświadczenia przy wjeździe do kraju.” - poinformowały we wtorek 20 października białoruskie służby graniczne, cytowane przez agencję RIA Nowosti.

Podróżny musi udokumentować całodobowy tranzyt przez terytorium Białoruś. Takim dowodem może być m.in. dokument podróży (bilet), wiza tranzytowa, oficjalne zaproszenie organu (organizacji) państwa docelowego, vouchery medyczne (zdrowotne) itp.

„Cudzoziemcy lub bezpaństwowcy, którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających tranzyt 24-godzinny, zachowują również możliwość wjazdu na Białoruś bez zaświadczenia i samoizolacji. Jednakże takim osobom straż graniczna wystawi„ kwestionariusz dotarcia ”, w którym gość musi zostawić deklarację : „tranzyt przez terytorium Republiki Białorusi w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.” Osoba musi zachować kwestionariusz i przekazać go straży granicznej przy wyjeździe z kraju ”- głosi komunikat.

Kto wyjechać w ciągu doby nie zdąży, będzie musiał przedstawić na granicy dokument potwierdzający negatywny wynik badania laboratoryjnego na COVID-19.