Napędzany inflacją wzrost kosztów i pogarszająca się sytuacja gospodarcza może ograniczyć inwestycje w infrastrukturę transportową. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) rząd, szukając pieniędzy na wydatki socjalne i obronność państwa, nie będzie w stanie finansować z budżetu części projektów. Zwłaszcza wobec perspektywy braku funduszy unijnych i słabnących zdolności do zadłużania się na globalnych rynkach finansowych.