Nowe nabrzeże zacznie przyjmować statki z kontenerami na początku 2017 roku. Inwestycja wraz z refinansowaniem istniejącego zadłużenia warta jest 290 milionów Euro. W listopadzie br. konsorcjum banków podpisało umowę kredytową. Budową zajmie się wybrana w przetargu firma NV Besix.

- Inwestycja w drugie nabrzeże otwiera możliwości współpracy z kolejnymi liniami żeglugowymi dostrzegającymi potencjał w możliwości wejścia na Morze Bałtyckie statków o dużym tonażu i zanurzeniu – powiedział prezes DCT. Maciek Kwiatkowski. Po oddaniu drugiego nabrzeża, DCT Gdańsk podwoi swoje możliwości przeładunkowe do poziomu 3 mln TEU (standardowych kontenerów 20-stopowych) rocznie. W dalszej perspektywie port będzie mógł zwiększyć przeładunki do 4 mln TEU.

Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza zapewnionemu przez kanał o głębokości 17 m oraz do 16,5 m wzdłuż nabrzeża, braku zalodzenia oraz możliwościom operacyjnym, DCT stał się naturalnym hubem dla obrotu skonteneryzowanych ładunków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwija się także kontenerowy terminal BCT Gdynia. W niedziele do Gdyni przypłynęły z Chin dwie wielkie suwnice mające wysokość 20-piętrowego budynku i podnoszące ładunki dochodzące do 20 ton. Będą mogły obsługiwać statki wyładowane 19 rzędami kontenerów. We wtorek zacznie się ich rozładunek. Kolejne dwie suwnice przypłyną w lecie 2015 roku.

BCT inwestuje obecnie ponad 200 mln złotych w rozwój zdolności przeładunkowych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów przeładunki w gdyńskim terminalu wyniosły 357,1 tys. TEU – o blisko o jedną czwartą więcej niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku. Dalszy rozwój portu jest w znaczniej mierze uzależniony od rozwiązania problemów z rozbudową szlaków dostępowych do portów. Rozwiązaniem jest rewitalizacja linii kolejowej 201 na całej długości, w tym północnym odcinku przez Kościerzynę. Ładunki skierowane do i z portu gdyńskiego będą w ten sposób omijały odcinek Gdynia – Tczew, co pozwoli na dalszy niezakłócony rozwój obrotów portu, a także wpłynie na większe możliwości Gdańska.