W najbliższy wtorek przedstawiciele firm budowlanych mają się spotkać w sejmowej Komisji Infrastruktury z urzędnikami resortu infrastruktury i rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Organizacje zrzeszające wykonawców będą zabiegać o zredukowanie planu budowy dróg z nawierzchnią betonową. Jak zapowiada GDDKiA, do 2020 r. ma powstać w tej technologii ponad 855 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. – Wykonawcy nie są gotowi do tak dużej skali inwestycji. Potrzebny jest okres przejściowy – twierdzi szef Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz.

Obecnie GDDKiA zarządza 2907 km dróg ekspresowych i autostrad, z których 570 km ma nawierzchnię betonową. To ok. 20 proc. całości. Teraz betonową nawierzchnię mają mieć kluczowe odcinki z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014–2020. Chodzi m.in. o autostradę A1 od Tuszyna do Pyrzowic, Południową Obwodnicę Warszawy, Obwodnicę Trójmiasta, prawie 130 kilometrów drogi ekspresowej S7 pomiędzy Gdańskiem a Warszawą i niemal 110 km między Warszawą a Krakowem. Do tego fragmenty S8, S 17 i S61.

Betonowa nawierzchnia ma być w ostatecznych rozrachunku tańsza. Według wyliczeń GDDKiA na samych robotach budowlanych w porównaniu z asfaltem ma przynieść ponad 0,5 mld zł oszczędności. Z kolei koszty utrzymania nawierzchni betonowych mają być niższe w porównaniu z kosztami utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej o ponad 6 mln zł rocznie. – Branża jest gotowa na takie inwestycje, co pokazały przetargi na betonowe odcinki, gdzie zgłaszało się od 22 do 37 firm – mówi rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.

Według przedstawicieli wykonawców jest inaczej. „Obecna sytuacja większości przedsiębiorstw drogowych i długoterminowe zobowiązania finansowe uniemożliwiają zbudowanie nowego parku maszynowego i natychmiastowe przestawienie się na realizację robót w innej technologii" – napisały w liście do premier Ewy Kopacz cztery branżowe organizacje: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Polski Kongres Drogowy.