Tego dnia miały się odbyć wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś.

Decyzja o przełożeniu wyborów jest wynikiem  wprowadzonego przez ministra zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju.

Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja

Zakaz ma obowiązywać do dnia 11 kwietnia.

"W związku z powyższym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś, postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r." - brzmi komunikat na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.