W UE są obecnie trzy państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria). W UE są też cztery państwa, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Austria, Słowenia, Chorwacja).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaźnik ten wynosi w tym kraju 23,5 (wzrost o 10,5).

Z kolei w samej UE krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców są po raz kolejny Czechy. W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 20,4 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 1,1). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 20,1 (spadek o 0,1). Trzecia jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 19,6 (wzrost o 1,1). W piątej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi 15,1 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,1). Szóste są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 14,5 zgonu (wzrost o 0,1 przy 642,8 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1284,3 - (bez zmian).

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1030,6 (wzrost o 3,2).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 978,6 (wzrost o 10,1 w ciągu doby).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900, 24 listopada znów wzrósł powyżej 900, a 25 listopada spadł poniżej tej wartości - i wynosi tam 883,3 po spadku o 65,2 w ciągu doby.

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja, a 24 listopada przekroczył on 900 - obecnie wynosi on tam 926,6 (wzrost o 21).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie, a 24 listopada przekroczył 800 - obecnie wynosi tam 807,1 (wzrost o 2,9).

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia, ale 22 listopada znów spadł on poniżej 800 - i obecnie wynosi on tam 792,9 zakażeń koronawirusem (wzrost o 1).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, 21 listopada poniżej 800, a 25 listopada poniżej 700 - i wynosi obecnie 682,2(spadek o 29,2, dwudziesty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, ale 22 listopada znów spadł poniżej 800 - i wynosi 761,4 781 (spadek o 19,6).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 656,9 (spadek o 0,1).

W Szwecji 25 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył 600 - i wynosi obecnie 616,7 (wzrost o 39,4).

W Rumunii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie 599.

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, 22 listopada poniżej 600, a 25 listopada poniżej 500 - i obecnie wynosi on tam 483,7 po spadku o 19,5 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, a od 22 listopada poniżej 500 - obecnie jego wysokość to 417,7 - o 58 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 51,5 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców oraz Finlandia - z 75,8 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,5.