- Rosyjskie oficjalne stanowisko w tym punkcie zostało upublicznione po raz pierwszy w 2020 roku w podstawowych zasadach polityki odstraszania nuklearnego Rosji. Dokument ten potwierdza zapisy Doktryny Wojskowej, że polityka użycia broni jądrowej jest czysto defensywna - mówił gen. Gierasimow.

Szef sztabu generalnego rosyjskiej armii podkreślił, że odstraszanie z użyciem broni nuklearnej jest elementem "strategicznej stabilności".

- Rosja rezerwuje sobie prawo do użycia broni atomowej w odpowiedzi na użycie broni atomowej lub innej broni masowego zniszczenia przeciwko sobie lub jednemu ze swoich sojuszników lub w sytuacji, gdy agresja przeciw Rosji z użyciem broni konwencjonalnej zagraża istnieniu państwa - wyjaśnił gen. Gierasimow.

Generał dodał, że warunki, w których broń atomowa może być użyta przez Rosję są "ściśle ograniczone i określone".

Rosja posiada w swoim arsenale ok. 7,7 tysięcy głowic nuklearnych.