[wyimek]O zawieszenie liturgii prosiły władze państwowe i samorządowe[/wyimek]

Kardynał Huzar nakazał chorym, by pozostali w domach. Jednocześnie poprosił osoby, które nie są zarażone wirusem grypy A/H1N1, by zachowały środki ostrożności podczas nabożeństw. Zaapelował także o modlitwę za chorych.

Kapłani mają pouczać wiernych jak w bezpieczny sposób przyjmować eucharystię, udzielaną na Ukrainie po dwiema postaciami. Jak tłumaczył kardynał, wierni muszą szeroko otwierać usta, aby nie dotknąć łyżeczki, którą księża podają wino.

Również arcybiskup kijowsko-halicki skrytykował przedstawicieli władz, którzy wzywali Kościoły do ograniczenia czy wręcz rezygnacji z nabożeństw. Podkreślił, że epidemia nie może powodować osłabienia intensywności życia modlitewnego wiernych.