Lazar zwrócił uwagę, że „siedem rodzajów katastrof pojawia się na świecie na skutek siedmiu rodzajów grzechów”. „Jeśli ludzie nie dają jednej dziesiątej swoich dochodów na pomoc bliźnim, nadchodzi głód. Jeśli ludzie naruszają prawa Tory, nadchodzi zaraza. Jeśli sądy stają się niesprawiedliwe, nadchodzi wojna” - stwierdził. Zdaniem rabina, nie jest to kara od Boga, lecz wynik niewłaściwego zachowania i pogwałcenia przykazań. „Każde przykazanie, które wypełniamy, zapewnia ochronę, a każde naruszenie przykazania zmniejsza ochronę” - napisał.

„Teraz, w czasie pandemii, po raz kolejny zobaczyliśmy, że nic nie jest przypadkowe, wszystko dzieje się zgodnie z zasadą "miara na miarę". Zobaczcie, wirus nie pozwala ludziom się spotykać, modlić się razem, świętować razem. To wyraźna wskazówka, że właśnie w tej kwestii, jak mówią, "nic nie wypracowaliśmy" - brakuje nam jedności, wzajemnego zrozumienia, wzajemnego wsparcia!” - tłumaczył rabin.

Berel Lazar uważa, że ??aby naprawić tę sytuację, należy się wzajemnie kochać, szanować i wspierać.